Silo’s begassen

Een silo is een opslagplaats voor stort- of bulkgoederen in de vorm van poeders of korrelvormige producten. Silo’s vindt men langs belangrijke transportroutes voor trein, schip en bulkauto om de bulkgoederen aan te voeren of te distribueren. Silo’s kunnen cilindervormige, ronde of vierkante torens zijn welke van diverse materialen gemaakt kunnen zijn. Rechthoekige stalen silo’s vindt men vooral terug bij de veevoedingsindustrie, opslag van koffie en cacaobonen, petfood en houten pallets.

Bij besmetting van het product met insecten, of door een eerdere besmetting van de silo zelf, is het gevaar aanwezig dat nieuw schoon product door kruisbesmetting wordt geïnfecteerd met insecten. Hierdoor wordt het product vervuild, neemt de waarde van de partij af en mensen en dieren kunnen ziek worden door dit eten te consumeren. Klachten, schadeclaims en klantverlies kunnen het gevolg zijn.

Door lege silo’s of volle silo’s te begassen worden alle insecten in alle stadia afgedood.

Indien het niet mogelijk is om de silo ter plaatse te begassen, dan heeft Fumico gelukkig vele alternatieve oplossingen klaar staan om het product te kunnen behandelen met de speciale begassingsmethoden van Fumico.

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.
Neem contact op