Muizen bestrijden

Fumico heeft in het verleden reeds een groot aantal begassingen uitgevoerd ter afdoding van muizen.

Het betreffen situaties waarin de normale bestrijdingstechnieken niet afdoende zijn en de problemen die deze knaagdieren veroorzaken niet gestopt kunnen worden. Het begassen van muizen vindt plaats met behulp van CO2.

Het vergassen van muizen is een methode bij uitstek om in één dag 100 procent volledig af te rekenen met de overlast die deze knaagdieren geven.

Een gassing ter afdoding van muizen kan worden toegepast in gebouwen, opslaglocaties, voedsel opslag, vrachtwagens, vuilniswagens, enzovoorts.

Een vergassing met CO2 wordt toegepast als normale bestrijdingsmethoden niet toereikend zijn en de schades die de muizen veroorzaken (onder meer kabels kapot, technische storingen) en de onhygiënische situaties (ziektes welke verspreid worden) die ermee gepaard gaan buitensporig geraken.

Fumico zorgt voor de gehele begassingsprocedure van begin tot en met eind. Enkele zaken die aan de orde komen zijn: het opstellen van een gasplan voor ruim voor aanvang, inzet van materialen, uitvoering van afdichtingswerkzaamheden, inrichten van een veiligheidszone middels afzettingen, markeringen, gas, gasintroductie, metingen, afbouwwerkzaamheden en het gasvrij opleveren met certificaat van afdoding.

Voorbeeld van een praktijksituatie: Een gemeente in Nederland had al jarenlang overlast van knaagschade door muizen in haar vuilniswagens . De bestrijding van deze knaagdieren wilde maar niet lukken aangezien ze zich op moeilijk bereikbare plekken ophielden. Het probleem werd van kwaad tot erger aangezien de muizen aan de kabels knaagden, waardoor er hoge terugkerende reparatiekosten waren. Fumico bood de oplossing: de muizen begassen met CO2. In één dag was het probleem opgelost.

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.
Neem contact op