Veembedrijven en Warehouses

Bij Warehouses en veembedrijven worden soms in bulk partijen, bigbags, of stuksgoederen voorraad aantastende insecten geconstateerd. U wilt dit probleem voor uw klanten oplossen.

Door de hoeveelheid verschillende goederen, wettelijke veiligheidseisen en continuïteit van het bedrijf is begassen ter plaatse soms mogelijk, echter niet in alle gevallen.

Een juiste inventarisatie en advisering is dus belangrijk.

Soms kan ter plaatse een geschikte situatie worden gecreëerd, maar het kan ook zijn dat er een externe locatie gevonden dient te worden gevonden. Fumico heeft, naast de eigen locatie op de Maasvlakte te Rotterdam, afspraken gemaakt met diverse andere locaties; verspreid over Nederland. Op die warehouse locaties,  waar volgens wettelijke eisen begassingen mogen worden uitgevoerd, voeren wij begassingen uit.

Fumico beschikt over speciale begassingsmethoden met een gegarandeerd resultaat.

Aanmeldprocedures,  externe partijen en stakeholders informeren, afmeld procedures en andere begassing-gerelateerde zaken worden door Fumico verzorgd. Wij ontzorgen U als klant zoveel als mogelijk is.

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.

Neem contact op