Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit van bestrijdingen door Fumico

Kwaliteit leveren, te allen tijde. Het is waar Fumico voor staat! Wij gebruiken de juiste dosis gas bij een begassing, de streeftemperatuur bij een Heat Treatment wordt altijd behaald, Laag Zuurstof is altijd onder de 1%. Wij doen geen concessies aan dergelijke streefwaarden en u kunt deze ook ter inzage van ons ontvangen.

Onze medewerkers zijn geschoold in de toegepaste technieken en hebben naast een theoretische opleiding ook een uitgebreide praktische training on-the-job gevolgd. De gassingsleiders van Fumico beschikken allen over een geldig certificaat van gassingsleider dat is verstrekt door het exameninstituut CPMV. Medewerkers beschikken over VOL-VCA. Chauffeurs beschikken allen over ADR.

Daarnaast staan wij in nauw contact met de handhavende instantie Inspectie Leefomgeving en Transport, welke toeziet op kwaliteit en veiligheidsaspecten. Met ILenT heeft Fumico Fumigations een convenant afgesloten.

Veiligheid bij Fumico voorop

Fumico is in 2010 opgericht als begassingsbedrijf. Het werken met gas is een specialisme. De meeste gassen zijn niet te ruiken door mensen. Het is daarom noodzakelijk uitgebreide veiligheidsvoorzieningen aan te brengen en maatregelen te treffen. Wij laten niets aan het toeval over. Steeds zal Fumico een onderzoek instellen of een begassing überhaupt mogelijk is. Daarbij onderzoeken wij de omgeving minutieus en overleggen wij met omwonenden of aanliggende bedrijven. Bij het fysiek uitvoeren van een begassing stellen wij een wettelijke veiligheidszone in waar nodig met hekken. Waarschuwingsborden en monitoring tijdens de gassing, completeren ons veiligheidsbeleid. Bij iedere gassing stelt Fumico een gassingsplan op welke naar ILenT (voorheen VROM-Inspectie) wordt gestuurd. Via regelmatig overleg met overheidsdiensten, de specialisten van Dow Agro Sciences en via onze wereldwijde contacten verbetert Fumico haar veiligheids- en kwaliteitsbeleid.

Onze werkwijze, procedure en onze behandelkamers in Numansdorp, te weten CA kamers (controlled atmosphere kamers) en HT kamers (heat treatment kamers), zijn goedgekeurd door het SMHV en SKAL Bio.

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.
Neem contact op