Begassingen2021-06-22T16:52:20+02:00

Begassingen (Fumigaties)

Voorraadaantastende insecten bestrijden en begassen

Voorraadaantastende insecten en knaagdieren vervuilen uw producten en gebouwen en kunnen ziektes overbrengen en verspreiden. Schades, claims, waardeverlies, klantverlies, slechte reputatie van uw bedrijf binnen de sector…… Slechts een greep van de gevolgen die kunnen optreden. Fumico bestrijdt voorraadaantasters en over het algemeen zijn dit voorraadinsecten in de vorm van kevers, klanders, motten, mijten en andere beestjes. Kenmerkend voor deze insecten in het algemeen is de gebondenheid aan producten. Ondanks dat hun namen verwijzen naar specifieke producten zoals cacao, rijst en maïs, vinden ze veelal meerdere producten aantrekkelijk. De meelmot bijvoorbeeld treffen we niet alleen aan in meel, maar ook andere producten zoals boekweit, havermout en allerlei andere granen.

Fumigeren

Begassen oftewel fumigeren van voedsel, producten, hout en/of gebouwen is er op gericht om snel en efficiënt hinderlijke insecten en ongedierte af te doden. Fumico is sinds 2010 actief met de uitvoering van een heel groot aantal begassingen van diverse objecten en fumigeren voorraden voedsel en houten objecten.

Begassingsobjecten

Onze behandelingen in de voedingsmiddelenindustrie bestaan onder meer uit:

 • Begassingen van lege graanmolens
 • Begassingen van lege silo’s
 • Begassingen van opslagfaciliteiten
 • Voedselverwerkende faciliteiten

Maar ook gebouwen, schepen, lichters, zeeschepen, molens, duwbakken, fabrieken, loodsen, silo’s, (vuilnis)vrachtwagens.

Voorraad begassen

Voorraden in opslag kunnen enorm in waarde dalen zodra ze besmet raken door voorraadaantasters. Dwars door de gehele voedingsmiddelenindustrie – van op- en overslagplaatsen, bloemmolens tot bakkerijen – zijn er risico’s van voorraadaantasters. Doordat voorraadinsecten zich ophouden in leidingen, machines en magazijnen vormen ze een directe bedreiging voor half- of eindproducten. Steeds zal Fumico een uitgebalanceerd begassingsprogramma ontwerpen dat precies aansluit bij de behoefte van de klant. Fumico onderzoekt de risico’s en brengt ze terug tot een minimum via een uitgekiend begassingsprogramma.

De begassingsbehandelingen die Fumico uitvoert bestaan onder meer uit:

 • Begassingen van producten in bulk
 • Begassingen van goederen in zakken
 • Begassingen van voorraden in big bags
 • Vergassen van lading in duwbakken
 • Gassen van voorraad in schepen
 • Silo’s gassen
 • Begassingen van voorraad in containers

Hout & Boomstammen begassen

Strenge internationale eisen, bijvoorbeeld vermeld in de ISPM-15, bevelen dat het noodzakelijk is dat houten verpakkingsmaterialen behandeld moeten worden tegen (houtaantastende) insecten. Fumico kan uw hout begassen, bijvoorbeeld in containers. Het kan een hout begassing zijn in de vorm van houten voorwerpen, houten vloeren fumigeren of bijvoorbeeld hout verpakkingsmateriaal zoals pallets, deksels van kratten, houten kratten en kisten. Hout begassen vindt plaats ter voorkoming en verspreiding van insecten en ongedierte naar het buitenland toe. Wanneer Fumico uw (export of import) hout gaat begassen, dan zorgen wij ervoor dat de aanwezige houtinsecten volledig worden afgedood.

Ook voert Fumico begassingen uit in containers gevuld met boomstammen. De boomstammen komen uit Midden-Europa en zijn onderweg naar China waarbij ze een tussenstop maken op één van onze fumigatie terminals. De boomstammen komen uit een woud dat is besmet met een boomschorskever. Door het toepassen van fumigatie worden eventuele aanwezige en levende insecten afgedood. Fumico verschaft haar klanten tevens de vereiste geldige exportcertificaten, namelijk de Fytosanitaire certificaten.

Fumigation Certificate

Conform de richtlijnen van het importerende land stellen wij voor u een begassingscertificaat ofwel fumigation certificate op. Dit fumigatie certificaat toont aan dat uw goederen zijn behandeld door middel van gifgas, bijvoorbeeld het gas Sulfurylfluoride (SO2F2) of Fosforwaterstof (PH3) en dat er met zekerheid is vastgesteld dat alle insecten in alle stadia (ei, larve, volwassen exemplaar) zijn afgedood.

Veel gestelde vragen

Is het laten uitvoeren van een begassing de beste bestrijdingstechniek?2017-04-05T21:57:55+02:00

Begassen is een perfecte methode om gegarandeerd van uw insectenproblemen af te komen. Maar het is één van de technieken waarover Fumico in eigen huis beschikt. Ook Heat Treatments, Laag Zuurstof en QPS zijn perfecte bestrijdingsmethodes. De ene methode is niet beter dan een andere te noemen. Het is echter zo dat niet iedere bestrijdingstechniek in alle situaties mogelijk is en daarom beheersen wij over alle technieken zodat we u altijd kunnen helpen.

Is een begassing altijd mogelijk?2017-04-05T21:57:32+02:00

Het is niet altijd mogelijk om een begassing uit te voeren, maar in vele gevallen wel. Het is maatwerk om u van de juiste informatie te voorzien. De methode van bestrijding is echter niet leidend bij uw insectenprobleem. De besmetting, type product, locatie, opslag, omgeving, temperatuur, slechts een aantal facetten die van invloed zijn op de type insectenbestrijding of knaagdierbestrijding. Fumico beheerst alle bestrijdingstechnieken in eigen huis en het maakt ons niet uit waar uw keuze naar uitgaat.

Waarom Fumico

 • Fumico is ISO 9001:2015 gecertificeerd

 • Jarenlange ervaring (opgericht in 2010)

 • Modernste meetapparatuur

 • Fumico voldoet aan de hoogste eisen

 • Convenant overeenkomst met ILenT

 • Internationale kennisdeling

 • Volle aandacht voor kwaliteit en veiligheid