Containers met boomstammen begassen

Landen stellen steeds meer en hogere eisen aan goederen welke in hun land geïmporteerd worden. Ook zijn er strikte eisen gesteld wat betreft insecten die mee kunnen komen in containerladingen waaronder containers beladen met hout en boomstammen.

Voor vele landen, waaronder China, is het verplicht dat containers met boomstammen voor import in hun land een quarantaine behandeling ondergaan in het exporterende land, Nederland in dit geval. Deze fumigatie behandeling is gericht op de afdoding van houtaantastende insecten. Boomsoorten welke gefumigeerd worden zijn onder meer sparhout (spruce logs) (Picea spp), eikenhout (oak logs) en beukenhout (beech logs). Maar eveneens andere boomstam soorten en bijvoorbeeld gezaagd hout.

De begassingen van boomstammen vinden veelal plaats in zeecontainers in Nederland. Boomstammen begassen is bedoeld om voor het importerende land zekerheid te hebben dat insecten in de boomstammen en onder de bast van de bomen zijn afgedood zodat deze geen schade kunnen aanbrengen in het betreffende land. De wijze waarop dit is toegestaan in Nederland is door middel van een fumigatie met het gasvormige bestrijdingsmiddel Sulfurylfluoride, ook wel genaamd een begassing met Profume.

Na afloop van de fumigatie worden de containers met boomstammen gekeurd door de onafhankelijke fytosanitaire dienst. Dit regelt Fumico voor u, evenals de afgifte van fytosanitaire certificaten welke u als exportdocument nodig heeft. Daarnaast ontvangt u van ons een fumigatiecertficaat van de behandeling.
Fumico is het begassingsbedrijf in Nederland en kan op vele plaatsen in geheel Nederland uw containers boomstammen fumigeren. Fumico beschikt daartoe over meerdere fumigatie locaties in Rotterdam en Zuid-Nederland en een uitgebreid team van deskundigen en gassingsleiders. Zo beschikken we over meerdere terminals in Rotterdam waar wij uw containers boomstammen kunnen begassen. Deze fumigatie locaties voor boomstammen beschikken allen over een truckconnectie voor levering van containers over de weg. Eveneens beschikken bijna alle terminals over een waterconnectie voor levering van containers per schip over het water.

Het vervoer na fumigatie naar de diverse exportterminals vindt plaats over het water en/of over de weg. Dit alles verzorgt Fumico voor u.

Boomstammen gassen

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.

Neem contact op