Tabaksindustrie

Geïmporteerde tabak is veelal besmet met insecten. Het betreft veelal een insectenbesmetting door de tabakskever en de tabaksmot. De tabakskever heeft een ontwikkelingscyclus van ongeveer 30 dagen. Totale cyclus is circa 75 tot 80 dagen. Volwassen dieren leven circa 2 tot 6 weken. De ontwikkeling is zelden bij temperaturen onder 17° C . Bij langdurige temperaturen van circa -15° C gaan de larven dood. Larven kunnen 10 dagen zonder voedsel en kunnen wel 2 maanden leven in een sigaar. Daarna ontstaat er een pop die zich na maximaal 2 weken ontpopt. Een vrouwtje legt in haar leven 250 tot 1000 eieren, dat zijn dus heel wat hongerige nakomelingen. De beestjes vliegen vaak en doorboren ook verpakkingen. De kevers zijn hardnekkig, mede door resistentie ontwikkelingen.

Besmette partijen tabak kunnen heel goed met fosforwaterstofgas worden behandeld. Het resultaat is afdoding van alle stadia van het insect en het gas laat geen residu achter.

In productie fabrieken, verwerking- en opslagfaciliteiten in de tabaksindustrie worden product begassingen dikwijls gecombineerd met hygiënesystemen, die als doel hebben om kruisbesmetting van insecten te voorkomen.

Meten is weten. Vandaar dat Fumico precisie begassingen uitvoert, waarbij continue metingen met hoogwaardige meetapparatuur en vastlegging van gegevens plaats vindt.

 

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.

Neem contact op