17 augustus 2017 – Fumico heeft als eerst bedrijf in de industrie in Nederland een convenant afgesloten met de instantie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Trots werd het convenant ondertekend door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, Meneer P.C.J. Neuteboom en Johan van Meijel stond met een glimlach klaar om voor Fumico het convenant te ondertekenen.

Een convenant reflecteert een hoogwaardige kwaliteit en naleving van de veiligheidseisen die gehandhaafd dient te worden door de bedrijven die vallen onder de ILenT. In de gassing industrie is Fumico het eerste bedrijf dat een convenant heeft mogen ontvangen. Dit houdt in dat de ILenT controles blijft voeren bij Fumico, maar zich minder richt op de operationele zaken en zich meer focust op de bedrijfsprocessen.

Het ontvangen van dit convenant reflecteert dan ook de hoge mate waarin Fumico zich heeft weten te professionaliseren door processen te blijven verbeteren en innovatief te blijven. Dit heeft geloond! Vol goede moed zal Fumico dan ook haar best gaan doen om de precieze naleving van de regels, die met het convenant komen, na te leven. De eerste werkbespreking met het personeel is al gepland, om het bedrijf naar een nog beter kwaliteitsniveau te kunnen brengen.