Nieuws algemeen

Fumico heeft oplossingen voor behandelingen tegen de BMSB

Naar aanleiding van het binnentreden van de Bruin Gemarmerde Stinkwants (BMSB) in Australië en Nieuw-Zeeland, hebben deze twee landen maatregelen genomen om deze pesticide buiten de landsgrenzen te houden. Dit omvat dat vanaf 1 september 2018 tenminste gebruikte en nieuwe voertuigen, vaartuigen, risicovolle machines en onderdelen behandeld dienen te worden tegen dit insect, alvorens [...]

Fumico ontzorgt u bij export zendingen zonder BMSB naar Australië en Nieuw-Zeeland!

Vanaf 1 september 2018 tot en met 30 april 2019 is de regelgeving op verzendingen van gebruikte voertuigen, vaartuigen, machines en onderdelen naar Australië veranderd. Dit betekent dat een additionele behandeling in de vorm van een begassing of hitte behandeling vereist is tegen de Bruin Gemarmerde Stinkwant (BMSB). Deze eis is een voorschrift van [...]

Convenant afgesloten – Inspectie Leefomgeving en Transport

17 augustus 2017 - Fumico heeft als eerst bedrijf in de industrie in Nederland een convenant afgesloten met de instantie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Trots werd het convenant ondertekend door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, Meneer P.C.J. Neuteboom en Johan van Meijel stond met een glimlach klaar om voor Fumico het convenant te ondertekenen. [...]

Eerste scheepsladingen begast in Nederland (19-10-2015)

De eerste schepen en duwbakken met granen en dier- en veevoeder bestanddelen zijn begast met fosforwaterstofgas in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Dit meldt Paul van Luit van Fumico. “Na de vele voorbereidingen, besprekingen met overheidsinstanties en het bewerkstelligen van locaties waar schepen veilig konden worden aangemeerd, is in september 2015 het eerste schip [...]

Nieuwe toelating begassingen voorraad aantastende insecten

Fumico heeft per 1 maart jl. een nieuwe toelating op het gebeid van begassingen met fosforwaterstofgas. Hiermee kan het bedrijf in Nederland een hele serie voedingsproducten, dier- en veevoeders en concumptie producten begassen tegen voorraad aantastende insecten, zoals: diervoeders, veevoeders, bewerkte granen, meel, bakkersmixen, gedroogde verwerkte groente, aardappelproducten, sojameel, koffie, noten, tabak, hout etc. Belangrijke [...]

Begassingen van lading in schepen en duwbakken in Nederland van start!

De eerste schepen en duwbakken met granen en dier- en veevoeder bestanddelen zijn reeds begast met fosforwaterstofgas in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Na de vele voorbereidingen, besprekingen met overheidsinstanties en het bewerkstellingen van locaties, waar schepen veilig konden worden aangemeerd, is in september 2015 het eerste schip met een, door voorraad aantastende insecten [...]