Fumico heeft per 1 maart jl. een nieuwe toelating op het gebeid van begassingen met fosforwaterstofgas. Hiermee kan het bedrijf in Nederland een hele serie voedingsproducten, dier- en veevoeders en concumptie producten begassen tegen voorraad aantastende insecten, zoals: diervoeders, veevoeders, bewerkte granen, meel, bakkersmixen, gedroogde verwerkte groente, aardappelproducten, sojameel, koffie, noten, tabak, hout etc.

Belangrijke verbetering

“Dit is een zeer belangrijk verbetering voorhet Nederlandse bedrijfsleven en exporterende bedrijven , sinds het verbod van Methylbromide in 2010”, stelt Paul van Luit van Fumico. “Nu kan men in Nederland de op het label genoemde producten begassen tegen voorraad aantastende insecten. Deze behandeling is snel, relatief goedkoop en geeft zekerheid van afdoding. Ook kan de ontwikkeling van voorraad aantastende insecten worden voorkomen in producten naar exportlanden met hoge temperaturen. Dit verhoogt de voedselveiligheid en voorkomt waardeverlies of vernietiging.”
Volgens Van Luit is de markt nog nauwelijks op de hoogte van de recente toelating . “Dit betekend dat vele bedrijven met – soms grote structurele problemen – niet op de hoogte zijn van deze nieuwe mogelijkheden. Kansen op oplossingen worden daardoor gemist.”

Op locatie

Het begassen kan plaatsvinden op vaste begassingslocaties, zoals op de Maasvlakte in Rotterdam of bij de klant zelf. Begassen is mogelijk van silo’s met product, containers, bulk, stukgoed, etc. “Ook het behandelen van lege graan opslagfaciliteiten, waaronder silo’s en lege graan molens behoort tot de mogelijkheden, maar met ander gas”, aldus Van Luit.

Export

Wanneer producten worden geëxporteerd, kan door middel van begassing worden voldaan aan de eisen van landen of afnemers. Daarnaast wordt ermee voorkomen dat voorraad aantastende insecten onderweg tot ontwikkeling komen, of in het land van bestemming. “In producten aanwezige voorraad aantastende insecten worden voor 100 procent geëlimineerd”, stelt Van Luit. “Ook het eistadium wordtonschadelijk gemaakt.”

Vervolg: ook grondstoffen

Op korte termijn verkrijgt Fumico de vervolgtoelating van fosforwaterstof. Deze omvat een nog veel uitgebreidere verzameling producten aan de onbewerkte productkant, zoals granen, zaden en specerijen.