Mollen begassen

Fumico heeft reeds een groot aantal begassingen uitgevoerd ter afdoding van mollen. Het betreffen situaties waarin de normale bestrijdingstechnieken niet afdoende zijn en de problemen die mollen veroorzaken niet gestopt kunnen worden. Het begassen van mollen vindt plaats met behulp van CO2 en/of fosforwaterstof pillen.

Een gassing ter afdoding van mollen kan worden toegepast in met name weilanden, bermen, grasvlaktes, enzovoorts.

Fumico zorgt voor de gehele begassingsprocedure van begin tot en met eind en zal u geheel ontzorgen. Bij Fumico zijn meerdere mensen werkzaam wie beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid voor de bestrijding van mollen en woelratten, afgegeven door het Bureau Erkenningen in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het begassen van mollen. Wij helpen u graag!

 

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.

Neem contact op