Voor Breakbulk, Open Top containers, Flatrack containers en LCL goederen naar Australië is de 120-uurs regeling komen te vervallen. Deze regeling is alleen van toepassing op goederen die vóór 1 december 2019 zijn behandeld.

Als de goederen na 1 december 2019 worden behandeld, is er geen extra tijdschema waaraan de goederen moeten voldoen voordat ze naar Australië worden geëxporteerd.